Szolovej

A grúz külügyminisztérium elítéli az Oroszország és Dél-Oszétia közötti szerződéstervezetet

2014. december 23. - Razbojnyik

A grúz külügyminisztérium elítélte az Oroszország és Dél-Oszétia szövetségéről és integrációjáról szóló szerződéstervezetet, melyet Grúzia a nemzetközi jogi normák durva megsértéseként értékel. A kaukázusi ország szerint az aktus célja az ország területének annexiója, amely semmiféle jogi következménnyel nem fog bírni.

„Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az említett lépés nem más, mint az Orosz Federáció Grúzia elleni agressziójának a folytatása, valamint az ország területének 2008 óta tartó megszállásának meghosszabbítása. Ezzel az ú.n. szerződéstervezettel Oroszország célirányosan próbálkozik a chinvalszkiji régió annektálásával” – szól Tbiliszi hivatalos álláspontja.

A külügyminisztérium megnevezi a nemzetközi jog azon legfontosabb elveit, amelyeket Oroszország megszeg azzal, hogy megpróbálja az adott szerződést megkötni Dél-Oszétiával: be nem avatkozás egy ország belügyeibe; erőszak alkalmazásának, valamint erőszak alkalmazásával való fenyegetés tilalma; a szuverén államok egyenjogúsága; a határok sérthetetlensége; a területi egység érinthetetlensége; a meghatározott nemzetközi jogi kötelezettségek lelkiismeretes teljesítése.

„Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy szerződéstervezet értelmében az ú.n. Dél-Oszét Köztársaság elleni feltételezett fegyveres támadást Oroszország a saját területe elleni támadásnak ítél meg, ez pedig teljességgel ellenkezik az ENSZ alapokmányával és különösen annak 51. cikkelyével, amely szerint egyedül Grúzia elidegeníthetetlen joga a saját területe elleni fegyveres támadás visszaverése” – magyarázza a grúz külügyminisztérium.

A külügyi hivatal értékelése szerint a szerződéstervezettel Oroszország a 2008-as tűzszünetben vállalt kötelezettségeit is megszegi, amely különösen aggasztja Tbiliszit. Ezt csak fokozza, hogy az „okkupált területeken” nincsen nemzetközi misszió, valamint Oroszország is visszakozott attól, hogy elálljon az erőszak alkalmazásától.

A grúz külügyminisztérium magyarázata szerint Dél-Oszétia Grúzia elválaszthatatlan területe, ezért Oroszország szándékai és cselekedetei valójában „agresszió, okkupáció és de facto annexió”. Grúzia felszólítja a világ országait, hogy megfelelően értékeljék Oroszország cselekedeteit, és igyekezzenek megakadályozni a szerződés aláírását.

Korábban Oroszország Abháziával készített hasonló szerződést, amely szintén kiváltotta Grúzia és a világ felháborodását, melyek több nyilatkozatban is elítélték az orosz eljárást. Ez azonban nem akadályozta meg Oroszországot és Abháziát a szerződés aláírásában és ratifikálásában.

Eredeti cikk: http://regnum.ru/news/polit/1879659.html